Blog

Hurda Metal İthalat İzni almak ne kadara mal olur?

Bir çok firma daha uygun fiyata hurda metal tedarik etmenin yanında hurda arzında sorun yaşamamak ve belirli bir kalite standardında ürün tedarik etmek için yönünü dış ülkelere çevirmektedir.

Yurtdışından hurdayı almak ve tesisinize getirerek işlemek için atılacak adımlar içerisinde ilk sırada olan yasal mevzuatın gereği olarak “Metal Hurda İthalatçı Belgesi” almaktır. Bu belgeyi aldıktan sonra faaliyet alanınıza göre yurtdışından hurda metali getirmeye başlayabilirsiniz.

Bu yazımızda bu konuda akla en çok takılan ve merak edilen bir konuya ışık tutarak bu belgenin maliyeti konusunda bilgi vermeye çalışacağız.

İzin için maliyet kalemleri şu şekilde tanımlanabilir. 

1- 1 Set radyasyon paneli (TAEK fiyat listesi üzerinden 2023 yılı için) : 123.200 TL

2- 2 Adet El tipi radyasyon ölçüm cihazı (TAEK fiyat listesi üzerinden 2023 yılı için adet fiyatı : 9.770 TL ) : 19.540 TL

3- Çevre Bakanlığına ödenecek harç tutarı (2023 yılı için) : 160.000 TL

4- Nükleer Düzenleme Kurumu başvuru ücreti (2023 yılı için) : 6.745 TL

5- Radyoaktif madde geçici depolama kuyusu yaptırma işi : 15.000 TL

6- Radyasyon Paneli kurulumu için gerekli altyapı giderleri : 12.000 TL

7- RÖRK (Radyasyondan korunma eğitimi) kişi başı 2.800 TL olup iki kişi için : 5.600 TL

8- RÖRK Sınav ücreti kişi başı 1.850 TL olup iki kişi için : 3.700 TL

TOPLAM : 350.000 TL (Kdv Dahildir)

 Toplam ücret 2020 yılı için 141.942 TL, 2021 yılı için 161.662 TL, 2022 yılı için 230.000 TL olarak fiyatlanmakta idi.

Önemli Not: Radyasyon paneli ve el tipi radyasyon ölçüm cihazı için verilen fiyat TAEK liste fiyatı baz alınarak verilmiştir. Daha ekonomik şartlar için bize ulaşınız.

Verilen tüm fiyatlar bilgilendirme için verilmiş olup olası farklılıklardan şirketimiz sorumlu tutulamaz.

Tesisimin fiziki şartları TAEK Uygunluk için yeterli mi?

İşletmenize Metal Hurda İthalat izni alma sürecinde tesisinizin fiziki koşullarının yeterli olup olmadığı noktasında sorularınız varsa tesisinize ait fotoğraf çekip bize aşağıda bulunan iletişim kanallarından ulaştırmanız durumunda öneri ve yorumlarımızı size iletebiliriz.

Fotoğrafları göndermek için:
info@aytan.net  email adresine
veya
0 212 909 5 298 numaralı telefona Whatsapp üzerinden gönderebilirsiniz.

Hurda Metal İthalat izni nasıl alınır?

Tesisinize ait Geçici Faaliyet Belgesini aldıktan sonra İthalat İzni için TAEK Uygunluk belgesini almanız gerekecektir.

Taek Uygunluk belgesinin alınmasından sonra Bakanlığa yapılacak başvuru ile İthalat izninizi alabilirsiniz.

TAEK Uygunluğunun neyi ifade ettiğini öğrenmek için TAEK Uygunluğu Nedir konulu yazımızı okuyabilirsiniz. İlgili sayfaya gitmek için burayı tıklayınız.

Metal Hurda İthalat İhracat için TAEK Uygunluğu

Metal Hurda İthalat İhracat iznine başvurmak için bakanlığın istediği diğer şartların yanında TAEK uygunluk belgesi alarak ilgili dosyanıza eklemeniz gerekmektedir. Taek Uygunlukla ilgili hazırlanan Usul ve Esaslara aşağıda bulunan web adresinden ulaşabilirsiniz. Usul ve Esasların kısa özetini aşağıda bulabilirsiniz.

Metal Hurdaların İthalat Denetimi Tebliği ile Kıyı Tesislerine İşletme İzni  Alabilmek için gerekli olan TAEK Uygunluk Belgesini temin edebilmek için aşağıdaki parametrelerin hazırlanması gerekmektedir.

1- Tesis girişinde kurulmuş olan SRÖ (Sürekli Radyasyon Ölçüm Sistemi – RADMON Serisi)

2- En az 2 adet kalibrasyon belgeli taşınabilir radyasyon ölçüm cihazı bulunması (TRÖ – Stoğumuzda mevcuttur hemen temin edilebilir)

3- Tesis için en az 2 radyasyondan korunma görevlisinin olması (TAEK’in düzenlediği sınava girerek en az 70 başarı puanını almış kişiyi ifade eder.) (meslek yüksekokullarının teknik bölümlerinden veya üniversitelerin 4 (dört) yıllık eğitim veren bölümlerinden mezun)

4- En az 100 metrekare karantina sahası

5– En az 2x2x2 metre ölçülerde 20 cm beton kalınlığına sahip geçici depolama kuyusunun oluşturulmuş olması   Not: Bu belge 19/11/2018 tarihi itibarı ile güncel olan ilgili TAEK dökümanından (Radyasyon Ölçüm Sistemi Uygunluk Değerlendirmesine İlişkin Usul ve Esaslar) hazırlanmıştır. Belgenin orjinal hali ekte bulunmakla beraber aşağıda bulunan adresten erişebilisiniz. https://www.taek.gov.tr/tr/belgeler-formlar/rsgd-formlari/uygunluk-belgesi-islemleri/radyasyon-olcum-sistemleri/lang,tr-tr/

RADYASYON ÖLÇÜM SİSTEMİ UYGUNLUK DEĞERLENDİRMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

Amaç MADDE 1 – (1) Bu Usul ve Esasların amacı, Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol  Altında Tutulan Metal Hurdaların İthalat Denetimi Tebliği ile Kıyı Tesislerine İşletme İzni  Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’te belirtilen radyasyon ölçüm  sistemlerinin uygunluğunun Türkiye Atom Enerjisi Kurumu tarafından değerlendirilmesine  ilişkin usul ve esasları belirlemektir. Tanımlar ve kısaltmalar MADDE 4 – (1) Bu Usul ve Esaslarda geçen;

  1. b) Geçici depolama kuyusu: Boyutları 2x2x2 metreden az olmamak üzere; tüm kenarları  en az 20 cm beton et kalınlığında olan ve 20 cm beton et kalınlığına sahip bir kapağı bulunan  zemine gömülü depolama kuyusunu,

ç) Karantina sahası: Radyasyon uyarısı durumunda kullanılmak üzere belirlenmiş;  etrafının, yetkisiz kişilerin girişini engelleyecek şekilde tel örgü veya güvenlik şeridi ile  çevrilebilmesine ve radyasyon uyarı levhalarının uzaktan görülebilecek şekilde  konulabilmesine imkân veren, yüzey alanı 100 m2’den az olmamak üzere, iç zemini beton ile  kaplanmış alanı,

  1. f) Radyasyondan Korunma Görevlisi: Tesiste radyasyon ölçüm sisteminin işletilmesine  ilişkin işleri yapmakla görevli, meslek yüksekokullarının teknik bölümlerinden veya  üniversitelerin 4 (dört) yıllık eğitim veren bölümlerinden mezun olan, radyasyon ölçümü ve  radyasyondan korunma (RÖRK) kursunu tamamlamış ve TAEK tarafından yapılan sınav  sonucunda başarı belgesi almış tesis çalışanını,

ğ) Sabit Radyasyon Ölçüm (SRÖ) Cihazı: Radyoaktif malzemenin metal hurdalara  karışmış olması ihtimaline karşı; yükün dedektör panelleri arasından geçişi sırasında, doğal  radyasyon düzeyini sürekli olarak ölçen ve ölçüm esnasında radyasyon seviyesindeki artışı  doğal radyasyon seviyesine göre kıyaslayarak olası radyoaktif malzemenin araçtaki muhtemel  yerini tespit edebilen, en az 2 (iki) adet sabit dedektör paneline ve görüntülü bir kontrol  ünitesine sahip, ölçüm sonuçları yazıcıdan çıktı olarak alınabilen radyasyon ölçüm sistemini,

ı) Taşınabilir Radyasyon Ölçüm (TRÖ) Cihazı: Radyasyon doz hızını ölçebilen  taşınabilir ölçüm cihazını

Tıbbi Atık Tesislerinde Kullanılması Gereken Radyasyon Paneli

Bilindiği üzere, sağlık kuruluşlarında oluşan tıbbi atıkların içerisinde bulunabilmesi muhtemel olan radyoaktif maddelerin, tıbbi atık işleme tesislerine girişinde tespit edilebilmesi amacıyla; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 25 Ocak 2017 tarihli ve 29959 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’nde, Tıbbi Atık İşleme Tesislerinin girişlerine radyasyon panellerinin kurulması hükme bağlanmıştır.

Tıbbi Atık Tesisi kurma ve işletme belgesi alabilmeniz adına radyasyon ölçüm paneline ait TAEK’in belirlediği esaslar aşağıda belirtilmiştir.

Bu vasıflara uygun olan ve TAEK onayına sahip RADMON serisi cihazlarımız için direkt bize ulaşabilirsiniz.

Konu hakkında TAEK’in yapmış olduğu duyuru metni aşağıdadır.

Tıbbi Atık İşleme Tesislerine Kurulacak Olan Radyasyon Panellerinin (Sabit Radyasyon Ölçüm Cihazlarının) Teknik Özellikleri şu şekilde verilmiştir.

1-  Yükün dedektör panelleri arasından geçişi sırasında, doğal radyasyon düzeyini sürekli ölçerek bu esnada radyasyon seviyesindeki artışı doğal radyasyon seviyesine göre sürekli olarak kıyaslayabilmelidir.

2-  Radyoaktif malzemeyi tespit ederek eşzamanlı olarak uyarı (alarm) verebilmelidir.

3- Panellerinin içerisinde dedektör olarak en az 4 litre hacimli Plastik Sintilasyon Dedektörü (Plastik Sintilatör) barındırmalı ve her bir tarafta en az bir olmak üzere toplamda en az 2 (iki) adet sabit dedektör paneline sahip olmalıdır.

4- Sadece cihaza ait eşzamanlı görüntü veren bir görüntülü kontrol ünitesine veya bir bilgisayara sahip olmalı ve radyasyonun var olup olmadığına dair, araç geçişinin akabinde ölçüm sonuçlarını yazıcıdan çıktı olarak alınabilmelidir.

Not: Bu belge 1/11/2017 tarihi itibarı ile güncel olan ilgili TAEK dökümanından (Tıbbi Atık İşleme Tesislerine Kurulacak Olan Radyasyon Panellerinin (Sabit Radyasyon Ölçüm Cihazlarının) Teknik Özelliklerine İlişkin Duyuru) hazırlanmıştır. Belgenin orjinaline aşağıda bulunan adresten erişebilisiniz.

http://www.taek.gov.tr/haberler/1681-tibbi-atik-isleme-tesislerine-kurulacak-olan-radyasyon-panellerinin-sabit-radyasyon-olcum-cihazlarinin-teknik-ozelliklerine-iliskin-duyuru.html

RÖRK Eğitimi nedir?

Metal Hurda İthalat İhracat izni için başvurmanız gereken NDK Uygunluk belgesi kapsamında en az 2 adet Radyasyondan Korunma Personeli gerekmektedir.

RÖRK : Radyasyon Ölçümü ve Radyasyondan Korunma Eğitimi’ni ifade etmektedir.

İlgili sertifikayı almak için iki aşamanın gerçekleştirilmesi gerekmektedir:
1- TENMAK onaylı eğitim kuruluşlarından herhangi bir tanesinden RÖRK eğitimi alınmalıdır.
Bu eğitimin alınmasına müteakip;
2- TENMAK RÖRK Sınavına girilmelidir.
Sertifikanın alınabilmesi için sınavdan en az 70 başarı puanı alınmalıdır.

Sınavı başarı ile tamamlayan kişilere RÖRK sertifikası verilmektedir.

Eğitime başvuracak kişinin eğitim durumu ile ilgili bir kısıtlama var mı?
Eğitim / Sertifika alacak kişiler için;
Meslek Yüksek okullarının teknik bölümlerinden
veya
4 yıllık eğitim veren Üniversitelerin herhangi bir bölümünden mezun
olma şartı aranmaktadır.

RÖRK Eğitimi veren kuruluşlar hangileridir?
İlgili kuruluş listesini TENMAK web sitesinden kontrol etmek için tıklayınız.

RÖRK Eğitim ücreti ne kadardır?
TAEK’in 2022 yılı için belirlediği kişi başı ücret 2.170 TL’dir.
Rörk Sınavı & Sertifika ücreti ise 1.410 TL/Kişi olarak belirlenmiştir.

TENMAK Sınavları ne zaman?
TENMAK’ın 2022 yılında yapacağı sınavların tarihleri için TENMAK web sitesini kontrol etmenizi öneririz. https://www.tenmak.gov.tr/sinav-programi/3034-radyasyondan-korunma-sinavlari-2022-yili-sinav-takvimi.html

RÖRK Eğitimi içeriği nedir?

Rörk eğitimi kapsamında TENMAK’ın hazırlamış olduğu ders notlarına aşağıdaki listeden erişebilir ve bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

1_RADYASYONLAILGILIKAVRAMLAR.pdf application/pdf

Open Download Copy Link 1005.63 KB Aralık 24, 2019
2_UYGULAMA-BIRIMDONUSUMLERI.pdf application/pdf

Open Download Copy Link 288.13 KB Aralık 24, 2019
3_RADYASYONUNOLCULMESI.pdf application/pdf

Open Download Copy Link 530.77 KB Aralık 24, 2019
5_IYONLASTICIRADYASYONUNBIYOLOJIKETKILERIENDUSTRIYEL.pdf application/pdf

Open Download Copy Link 561.4 KB Aralık 24, 2019
6_RADYASYONDANKORUNMASISTEMI.pdf application/pdf

Open Download Copy Link 1.02 MB Aralık 24, 2019
7_RADYASYONKAYNAKLARIVEKULLANIMALANLARI.pdf application/pdf

Open Download Copy Link 1.49 MB Aralık 24, 2019
8_RADYASYON_KAZALARININ_NEDENLERI_SONUCLARIVEONLENMESI.pdf application/pdf

Open Download Copy Link 696.7 KB Aralık 24, 2019
9_KISISELDOZIMETREVEKULLANIMI.pdf application/pdf

Open Download Copy Link 391.02 KB Aralık 24, 2019
10_TESISGIRISLERINDERADYOAKTIFMADDEIZLEME.pdf application/pdf

Open Download Copy Link 1.01 MB Aralık 24, 2019
11_UYGULAMA-PROBLEMCOZUMUERRK-EURK-RORK.pdf application/pdf

Open Download Copy Link 448.21 KB Aralık 24, 2019
12_RADYASYONOLCUMSISTEMINEILISKINMEVZUATRORK.pdf application/pdf

Open Download Copy Link 846.69 KB Aralık 24, 2019
13_HURDALARDARADYOAKTIVITERORK.pdf application/pdf

Open Download Copy Link 601.78 KB Aralık 24, 2019
14_RADYOAKTIF_MADDELERIN_GUVENLI_TASINMASI-.pdf application/pdf

Open Download Copy Link 644.59 KB Aralık 24, 2019
15_RADYOAKTIFMADDENINPAKETLENMESI.pdf application/pdf

Open Download Copy Link 817.26 KB Aralık 24, 2019
16_AcilDurumMudahaleEkiplerininCalismalarindanOrnekler.pdf application/pdf

Open Download Copy Link 141.49 KB Aralık 24, 2019

15