Gümrük Sistemi Veri Gönderim Modülü

Dedektör modellerimize eklenecek Gümrük modülü ile Bakanlığın sistemine otomatik veri gönderimi imkanı sunulmaktadır.

İlgili modülün sisteme eklenmesinin ardından kontrol ünitesine internet bağlantısı yapılması yeterli olacaktır. Sistem bakanlığın istediği veri formuna göre oluşturacağı verileri ilgili web sunucuya otomatik olarak aktarmaya başlayacaktır.

Bu modülümüz bir çok farklı marka ve model ile kullanılabilecek yapıda olup uygunluk için bizimle irtibata geçebilirsiniz.